Wyszukiwarka

Program Analizy


Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę jest ostatecznym celem wszelkich działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Monitorowanie zrealizowanej sprzedaży pozwala odkryć prawa nią rządzące i modelować procesy sprzedaży. Wsparciem tego typu poczynań jest analiza marketingowa sprzedaży, w której można wykorzystać składnik systemu GMSoft System analiz graficznych i tabelarycznych. Punktem wyjścia analizy sprzedaży jest zebranie odpowiednich danych. Źródłowe dane gromadzone są przez program magazynowy GMStock i uzyskiwane są z poszczególnych jednostek magazynowych wchodzących w skład sieci. Analizowane dane przez program mają najczęściej charakter zbiorów, w których sprzedaż łączona jest z innymi cechami, takimi jak czas, miejsce, typ produktu itp. Uzyskane dane ulegają przetworzeniu i organizacji, tworząc informację wykorzystywaną w marketingowej analizie sprzedaży. Informacje te dotyczą struktury sprzedaży, jej dynamiki i uwarunkowań, stwarzając podstawę do zbudowania prognozy sprzedaży.


Analizy sprzedaży - okno główneAnalizy slupek

analizy kolo 
EUROSOFT

44-100 Gliwice
ul. Młyńska 2
I piętro, lokal 2

Biuro, w godz. 8.30-16.30

32 701 00 33
32 701 00 53
HotLine, w godz. 16.30-21.00

+48 607 850 933