Wyszukiwarka

Program magazynowy GMStock


GMStock, to aplikacja dla SKLEPU jak i CENTRALI. Za pośrednictwem GMStock dajemy państwu możliwość kontroli nad tworzeniem i zarządzaniem centralnymi bazami produktów, kontrahentów, klientów i innymi bazami słownikowymi. W skład tego modułu wchodzą dodatkowo podmoduły w pełni zintegrowane ze sobą takie jak : Gospodarka Magazynowa, KSK, Transmisja danych.

Funkcjonalność programu została oparta na wieloletnich doświadczeniach wynikających ze współpracy z różnymi firmami branży odzieżowej. Dzięki temu zdążyliśmy poznać wszystkie oczekiwania, wymagania i sposób w jaki odbywa się proces od dostawy do sprzedaży w sklepach. Na tej podwalinie powstał produkt, który mamy nadzieję zaspokoi potrzeby klienta branży odzieżowej.


Wybrane funkcje:

 Produkt - formatka produktu:

 produkt główny (z rozmiarami lub bez rozmiarów)

 grupa

 nazwa

 symbol

 klasyfikator (możliwość tworzenia i definiowania dowolnych segmentów)

 struktura cen

 podgląd fotografii produktu

możliwość drukowania metki cenowej

 podgląd stanów lokalnych i w całej sieci

  Dokumenty magazynowe:

 Dostawa PZ

 MMP automatyczne

 MMW automatyczne

 Korekty ilościowe

 Zwrot do dostawcy

 WZ sprzedaż

 Dokumenty zmiany ceny (przeceny).

  Raporty:

Raport stanów

Raport wartości magazynu

Okresowy raport sprzedaży

Raport sprzedaży produktów

Raport stanów na dzień

Okresowy raport obrotu

Raporty kasjerów

Raport wg metod płatności

Raport zwrotów

Raport rabatów

Raport sprzedaży i zapasów

Raport dokumentów magazynowych

Raport utargów

Raport dokumentów magazynowych

Analiza porównawcza sprzedaży

 Inne dodatkowe funkcje:

 automatyczne dostawy na podstawie plików uzgodnionych z dostawcami

 automatyczne przeceny, wg dowolnie przygotowanej postaci zmiany cen, np. z plików MS Excel

 łatwe przeglądanie stanów sieci, za pomocą specyficznych zakresów: zlecenie, rozmiar, rok, produkt główny, i inne dedykowane pod konkretnego klienta itp.

 współpraca z kasami, aktualizacja towarów na kasę, rejestracja sprzedaży on-line

 przegląd transakcji sprzedaży lokalnych dla danego sklepu ,

 centralna baza użytkowników (kasa i magazyn) definiowana w centrali, wszyscy użytkownicy zdefiniowani w systemie mogą sprzedawać na dowolnej kasie w całej sieci sprzedaży,

 proste i funkcjonalne raporty sprzedaży i stanów – wszystkie zestawienia z możliwością eksportu do pliku MS Excel,

 moduł czasu pracy, rejestracja czasu pracy, wejscią/wyjścia i eksport tych danych do centrali – wykorzystywania dla potrzeb kadrowych – rozliczanie czasu pracy,

 eksport do FK , jest standard – można wykonać dowolny, aktualnie obsługujemy eksport do systemu SAP, Symfonia, Kasjopeja , INFRA

 archiwizacja danych (do zaprogramowania data i godzina wywołania ), automatyczne przerzucanie danych transmisją do centrali firmy

 automatyczne sterowane aktualizacje oprogramowania do wersji wyższej realizowane przez system bez wiedzy użytkownika,

 wielojęzyczność systemu, GMSTOCK – wersja polska i angielska,, GMPOS – wersja polska, niemiecka, czeska, łotewska i węgierska,

 system umożliwia pamiętanie i podgląd w przypadku systemu rozproszonego w różnych krajach europejskich nazw i cen lokalnych danego kraju,

Karta stałego klienta (KSK):

 przejmujemy w razie konieczności dane z obecnego systemu KSK - klientów, karty, słowniki, punkty historię sprzedaży,

 kartoteka klienta, informacje definiowane na życzenie klienta,

 możliwość definiowania dowolnej liczby opisów, dodatkowych pól na formatce klienta,

 masowy mailing (wysyłanie seryjne maili do wybranej grupy klientów/wszystkich)

 SMS seryjne – wysyłanie jednorazowo SMSów do wszystkich klientów posiadających telefony komórkowe lub wg wybranego zakresu klientów

 towary promocyjne – dodatkowa liczba punktów za zdefiniowane towary promocyjne,

 łatwy podgląd transakcji sprzedaży klientów

 system KSK w pełni sieciowy – wszyscy klienci widoczni we wszystkich salonach sieci sprzedaży,

 zachowanie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych

 wiele innych dedykowanych dla klientów funkcji wykonywanych na życzenie klienta

 Transmisja danych:

 synchronizacja danych, wywoływana automatycznie, wszystkie dane w jednym pliku szyfrowanym,

 rodzaje transmisji : modem, stałe łącze, tel. komórkowy,

 synchronizator pracujący na okrągło, nie powodujący kolizji pracy innych stanowisk – dzięki temu ciągła synchronizacja danych w tle

 każda modyfikacja automatycznie przechodzi do sklepów - bez konieczności wywoływania transmisji,

 możliwość transmisji nocnej o zaprogramowanej godzinie,

 dane transmisyjne w jednym pliku szyfrowanym , co uniezależnia nas od bazy danych stosowanych w różnych jednostkach,

 łatwa modyfikacja zakresu przesyłanych danych transmisyjnych, co oznacza bezproblemowe dodawanie nowych danych do transmisji w razie takiej potrzeby,

 historia synchronizacji sklepów, łatwa kontrola kiedy odbyła się synchronizacja, jak często się odbywała itp.,

 prosty system wymiany wersji w sklepach za pośrednictwem serwera FTP, opcja dostępna zarówno na stałym łączu jak i za pośrednictwem modemu,

 system komunikatów rozsyłanych do użytkowników sklepów za pomocą synchronizatora – tekstowe informacje wysyłane w ramach sieci sklepów w ramach systemu, bez dodatkowych narzędzi komunikacyjnych,

 serwer raportów, możliwość definiowania zapytań dotyczących raportów za pomocą maila (mail zwrotny z gotowym raportem),

 funkcje eksportu do SQL i migracje z systemu DOS do Magica 9.40

 możliwość indywidualnych zamówień funkcjonalności oczekiwanej przez klienta.

Aplikacja Gmstock

                                                                                                        Gmstock dokumenty 
EUROSOFT

44-100 Gliwice
ul. Młyńska 2
I piętro, lokal 2

Biuro, w godz. 8.30-16.30

32 701 00 33
32 701 00 53
HotLine, w godz. 16.30-21.00

+48 607 850 933